Księga wieczysta nieruchomości

Księga wieczysta- dokument obligatoryjny do sprawdzenia stanu prawnego nieruchomości.  Jak zweryfikować księgę wieczystą? Jakie informacje zawiera?

Co to jest księga wieczysta?

Księga wieczysta nieruchomości jest niczym dowód osobisty każdego obywatela, zaś numer księgi wieczystej jest jak numer pesel. Księgi wieczyste są jawne, znając jej oznaczenie możemy przejrzeć zapisy w elektronicznym rejestrze prowadzonym przez  Ministerstwo Sprawiedliwości- https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do .

Układ księgi wieczystej

Księga wieczysta składa się z czterech działów.

Dział I- O-OZNACZENIE NERUCHOMOŚCI– oraz SP- SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ–  są tu zawarte informacje o adresie, powierzchni, przeznaczeniu nieruchomości, a także spis praw związanych z nieruchomością (np. przy własności lokalu mieszkalnego informacja o udziale w częściach wspólnych budynku i udziale w  gruncie).

Dział II- WŁASNOŚĆ– zawiera dane właściciela nieruchomości.

Dział III- PRAWA, ROSZCZENIA, OGRANICZENIA– tutaj znajdziemy zapisy o wszystkich obciążeniach, poza hipotekami (np. służebność gruntowa- prawo do przejazdu przez część działki lub służebność osobista- prawo dożywotniego mieszkania czyli korzystania z całej lub części nieruchomości).

Dział IV- HIPOTEKA– informacje o zadłużeniu nieruchomości- wpisy hipotek np.  na rzecz banku, ZUS-u, osób fizycznych.

W każdym dziale mogą znaleźć się wzmianki- jest to dla nas sygnał, że zostały złożone dokumenty, które są podstawą do zmiany  zapisów w  księdze wieczystej.

Na co zwrócić szczególną uwagę?

Ze szczególną starannością należy zweryfikować obciążenia nieruchomości czyli zapisy w dziale III i IV.

Służebność przejazdu przez nieruchomość zwykle nie jest problematyczna, natomiast wpis dożywotniej służebności mieszkania już tak. Wpisy hipotek, nawet po zbyciu nieruchomości, nie naruszają praw wierzycieli hipotecznych, tzn. że kupując nieruchomość obciążoną hipoteką, nabywamy ją z długami, które będziemy musieli spłacić.  Dodatkowo, jeżeli pojawiają się wzmianki, warto sprawdzić  czego one dotyczą np. udając się do sądu – wydziału ksiąg wieczystych.