Czym jest operat szacunkowy i jakie jest jego zastosowanie?

Operat szacunkowy czyli profesjonalna, pisemna  opinia sporządzana przez rzeczoznawcę majątkowego, która określa wartość nieruchomości na podstawie analizy, badań rynkowych i wiedzy eksperckiej. Jest to kompleksowy raport, który dostarcza rzetelnych informacji dotyczących aktualnej wartości nieruchomości.

Każdy operat powinien zawierać następujące informacje:

 • Określenie przedmiotu i zakresu wyceny
 • Określenie celu wyceny
 • Podstawa formalna wyceny
 • Źródła danych o nieruchomości
 • Opis stanu i przeznaczenia nieruchomości
 • Analizę rynku
 • Wskazanie rodzaju określanej wartości, wyboru podejścia, metody i techniki szacowania
 • Przedstawienie obliczeń wartości nieruchomości, wyniku wraz  z uzasadnieniem.

Podsumowując w operacie szacunkowym należy przedstawić cały proces prowadzący do określenia wartości nieruchomości łącznie z obliczeniami.

Ważnym punktem jest poprawne zdefiniowanie  przedmiotu wyceny, czyli nieruchomość jako obiekt oraz zakresu wyceny, czyli wiązkę praw związanych z nieruchomością, która to właśnie podlega procesie wyceny.

Przykład:

Przedmiot wyceny: lokal mieszkalny nr..  o powierzchni użytkowej 50 m² położony na pierwszej kondygnacji w budynku zlokalizowanym w ….

Zakres wyceny: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Uwaga: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ≠ prawu własności.

Rzeczoznawca majątkowy podpisuje operat szacunkowy, obecnie nie jest już wymagana pieczątka rzeczoznawcy.  Operat jest dokumentem urzędowym i może stanowić dowód w sprawach urzędowych i sądowych. Ważny jest 12 miesięcy od daty jego sporządzenia chyba, że wystąpiły istotne zmiany czynników określone w art. 154. Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Oto kilka przykładów, kiedy warto oszacować wartość nieruchomości:

 • Kredyt hipoteczny: banki często wymagają operatu szacunkowego jako podstawy do określenia kwoty kredytu
 • Planowanie inwestycji: jeśli planujesz inwestycje w nieruchomości, wycena może pomóc w oszacowaniu opłacalności i możliwości zwrotu z inwestycji.
 • Podział majątku, dziedziczenie: wycena nieruchomości jest często nieodzowna- ustalenie wartości nieruchomości pozwala na sprawiedliwe rozdzielenie majątku między stronami.
 • Określenie ceny sprzedaży nieruchomości.