Czy świadectwo charakterystyki energetycznej wpływa na wartość nieruchomości?

Zmiana klimatu i degradacja środowiska jako zagrożenie dla Europy i reszty świata to jeden z głównych tematów ostatnich lat o coraz większej wadze politycznej.

Aby sprostać tym wyzwaniom powstał plan działania- Europejski Zielony Ład. Ma on pomóc przekształcić UE w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę, który zakłada:

  • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych netto do 2030r. o co najmniej 55% w porównaniu z poziomem z 1990r. 
  • osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050r.

Dokładna analiza tematu wskazuje na to, że budynki odpowiadają za 40% całkowitego zużycia energii dlatego też segment nieruchomości znajduje się w centrum prowadzonych dyskusji.

Przepisy i oczekiwania dotyczące zrównoważonego rozwoju stale się zmieniają i poszerzają. Jednym z narzędzi służących do realizacji celów Zielonego Ładu jest świadectwo charakterystyki energetycznej.

Dokument ten zawiera informacje o zapotrzebowaniu danej nieruchomości na energię potrzebną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody. Znajdziemy w nim ocenę energetyczną budynku (na skali od  A do G). Świadectwo obejmuje również rekomendacje dotyczące poprawy efektywności energetycznej budynku, które pomogą zmniejszyć zapotrzebowanie na energię, a to finalnie przełoży się na ograniczenie kosztów oraz zmniejszy negatywny wpływ na środowisko. Świadectwo ważne jest 10 lat, ale należy go odnowić, jeżeli nieruchomość została poddana termomodernizacji w wyniku której zmianie ulegnie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku). Do niedawna świadectwo energetyczne było wymagane w przypadku budynków wybudowanych po 2009 roku. Od kwietnia 2023 roku obowiązkowe jest również dla nieruchomości które podlegają sprzedaży lub wynajmie.

Prowadzony jest Centralny Rejestr Świadectw Charakterystyki Energetycznej, który zawiera informacje o wszystkich świadectwach charakterystyki energetycznej wydanych w Polsce: https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/wykaz-swiadectw-charakterystyki-energetycznej-budynkow

Polityczne dyskusje wokół kwestii zmian klimatycznych oraz ochrony środowiska naturalnego, coraz silnej wpływają  na decyzje w zakresie użytkowania i wartości nieruchomości. Nieruchomości, które nie będą w stanie sprostać nowym standardom, mogą w przyszłości tracić na wartości. Sytuacja będzie miała wpływ na rynek nieruchomości jeśli omówione kwestie staną się  istotne dla kupujących i najemców, bez względu na to czy będzie to wynik  nastrojów, prawodawstwa, czy regulacji podatkowych. Omówiony temat przekłada się również na  proces zarządzania nieruchomością i strukturę kosztów z tym związaną.

Choć powyższe kwestie  nie odgrywały dotąd znaczącej roli, można domniemywać, że sytuacja ta wkrótce ulegnie zmianie. W miarę rozpowszechniana i rosnącego zrozumienia konkretnych zagadnień, nierzadko stają się one częścią standardowych praktyk.