Wycena nieruchomości do kredytu hipotecznego

Nieodłącznym elementem procesu starania się o kredyt hipoteczny jest weryfikacja wartości nieruchomości. Dobrze przygotowana wycena może przyspieszyć proces rozpatrzenia wniosku kredytowego. Czy warto skorzystać z wyceny bankowej? A może zlecić wykonanie tej usługi rzeczoznawcy majątkowemu?

Wycena nieruchomości sporządzana jest w formie operatu szacunkowego. Minimalny zakres opracowania regulowany jest przepisami prawa takimi jak: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. 

Każdy operat powinien zawierać następujące informacje:

  • Określenie przedmiotu i zakresu wyceny
  • Określenie celu wyceny
  • Podstawa formalna wyceny
  • Źródła danych o nieruchomości
  • Opis stanu i przeznaczenia nieruchomości
  • Analizę rynku
  • Wskazanie rodzaju określanej wartości, wyboru podejścia, metody i techniki szacowania
  • Przedstawienie obliczeń wartości nieruchomości, wyniku wraz  z uzasadnieniem.

Dodatkowo, sporządzając wycenę do zabezpieczenia wierzytelności (m.in. do kredytu hipotecznego),  należy uwzględnić Standard Zawodowy Rzeczoznawców Majątkowych- Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności. Operat szacunkowy sporządzony do tego celu winien zawierać dodatkowe elementy takie jak:

  • Wskazanie obszarów ryzyk związanych z wycenianą nieruchomością
  • Dodatkowe wymagania wierzycieli (jeżeli występują)- np. oszacowanie wartości dla wymuszonej sprzedaży.

Wycenę do kredytu hipotecznego może wykonać rzeczoznawca majątkowy, który odbył szkolenie i został wpisany na listę rzeczoznawców publikowaną na stronie Związku Banków Polskich. W procesie ubiegania się o kredyt hipoteczny warto złożyć wniosek do 2, a nawet 3 banków, celem zabezpieczenia transakcji.  Wycena bankowa z reguły sporządzana jest w formie uproszczonej opinii bankowej i  może być wykorzystana jedynie do wniosku kredytowego złożonego w danym banku. Większość instytucji finansowych przyjmuje operaty wykonane przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego.  Dlatego, jeżeli procesujemy min. dwa wnioski kredytowe, dobrą opcją jest wycena zewnętrzna. Warto również wspomnieć, że takie rozwiązanie może znacznie przyspieszyć  proces ubiegania się o kredyt.